Home
 

Terapia logopedyczna

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które rozpocznie naukę w pierwszej klasie powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, zainteresowań. Powinno umieć budować zdania poprawne pod względem gramatycznym i logicznym. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was – Rodziców. Dlatego zachęcam  Państwa do systematycznego zaglądania do zeszytów oraz teczek z zajęć logopedycznych.

Zakres działań logopedy w Zespole Szkół  w Tuchomiu: 

Z zajęć logopedycznych korzystają  dzieci z klas wychowania przedszkolnego, uczniowie klas I-VI oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Do terapii kwalifikowani są uczniowie po badaniach przesiewowych i kontrolnych, które odbywają się we wrześniu.
Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem, mową bezdźwięczną, jąkaniem, środowiskowym ograniczeniem mowy, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, paraseplenieniem, paragammacyzmem, pararotacyzmem.
Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia z Terapii Ręki, terapii pedagogicznej i ćwiczenia relaksacyjne.
Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych.

W naszej szkole logopeda:

  • Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki;
  • Prowadzi terapię indywidualną i grupową;
  • Prowadzi kącik logopedyczny zawierający informacje nt. terapii logopedycznej i wad wymowy;
  • Przekazuje rodzicom materiały dodatkowe dotyczące, np. motywowania uczniów do pracy w domu, informuje rodziców o różnych wadach wymowy u dzieci i ich wpływie na wyniki w nauce oraz o roli współpracy ze specjalistami;
  • Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad;
  • Organizuje konkursy logopedyczne.

Ciekawe strony logopedyczne:

Zachęcam do zabawy z dzieckiem i ćwiczeniami mowy za pomocą gier zamieszczonych na poniższych stronach logopedycznych.
http://www.logofigle.pl/logofigle—syczaki/syczaki—gry
http://babyonline.pl/gry-logopedyczne.html
http://www.mimowa.pl/
http://www.logozabawy.pl/2014/09/lista-blogow-i-stron-logopedycznych.html

plakat

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

p. Anna Szulc


Top