Home
 

Samorząd Uczniowski

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Przez takie działania rozbudza się inicjatywę uczniów. Dlatego na terenie naszej placówki działa Samorząd Uczniowski. To właśnie dzięki niemu życie w naszej szkole nie kręci się tylko wokół nauki. Ta grupa zaangażowanych w sprawy szkolne uczniów dba o to, aby wszystkie tradycje czy święta miały swój przebieg również w szkole.

Skład Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum:

Hubert Kukliński przewodniczący
Dominika Lachs zastępca
Anna Sływka skarbnik
Daria Mrozek – Gliszczyńska sekretarz

Samorząd pomocniczy:

Izabela Broc
Zofia Gostomska
Nikolas Jank
Michał Juchniewicz
Wojciech Ryngwelski
Lena Szreder
Klaudia Topka
Kinga Zblewska

Skład Samorządu Uczniowskiego w SP:

 Izabela Wrońska przewodniczący
 Amelia Wrońska zastępca
 Aleksandra Jakusz sekretarz
 Maria Gawdzik skarbnik

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. współpraca z Klubem Wolontariusza i innymi organizacjamii działającymi w Zespole Szkół,
 2. współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tuchomiu,
 3. współpraca z Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu,
 4. organizacja imprez szkolnyc
 • zabawy andrzejkowe i walentynkowe, a także dyskoteki charytatywne,
 • „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
 • apel okolicznościowy z okazji „Dnia Papieskiego”,
 • konkurs czytelniczy,
 • pomoc w przeprowadzeniu akcji zbiórki pieniędzy na rzecz fundacji „POMÓŻ I TY”,
 • współorganizacja Dnia Dziecka,
 • pomoc charytatywna uczniom z Zespołu Szkół w Tuchomiu.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Tuchomiu: Pobierz tutaj


Top