Home
 

RADY NA ODPADY

Na przełomie maja i czerwca 2018r. uczniowie Zespołu Szkół
w Tuchomiu realizowali zadania projektowe: „Budowa, rozbudowa
i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie”.
W ramach tych zadań uczniowie uczestniczyli
w wycieczkach edukacyjnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Sierżnie. Tam poznawali metody i sposoby zagospodarowywania m. in.: odpadów mieszanych, tworzyw sztucznych, plastików, szkła  i wielu innych.

Uczniowie naszej szkoły począwszy od grup przedszkolnych,
a skończywszy na klasach gimnazjalnych brali udział w prelekcjach na temat hierarchii postępowania z odpadami. Finałem tych przedsięwzięć był udział
w konkursie pt: „ Rady na odpady”, który podzielony był na poszczególne kategorie wiekowe.

Uczestnictwo w tym projekcie pobudziło w naszych uczniach świadome korzystanie z dóbr środowiska naturalnego, a przede wszystkim radzenia sobie
z odpadami domowymi. Dzięki tym zajęciom uczniowie poznali metody i formy zagospodarowania odpadami i poznali znaczenie recyklingu oraz potrzeby segregacji.

Wył. 

11 września 2018 Autor: Kategorie: Aktualności Komentarze zostały wyłączone dla tego artykułu


Top