Home
 

Losy absolwentów

Absolwenci naszej szkoły w latach 2001-2004 najczęściej wybierają Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie – 51 osób. Kolejną często wybieraną szkołą jest ZSZ w Bytowie – 50 osób. 26 osób wybrało Liceum Ogólnokształcące w Bytowie. 20 osób wybrało szkoły w Miastku. Najwięcej osób wybrało ZSZ w Miastu – 12 osób. 6 osób wybrało Liceum Ogólnokształcące w Miastku i 2 osoby LE Miasto. Technikum Budowlane w Kościerzynie, Technikum Elektroniczne, LO w Gdańsku i Technikum Leśne Warcino – po jednej osobie.

W roku 2005/2006 17 osób wybrało Liceum Ogólnokształcące w Bytowie, 4 osoby Liceum Profilowane, 14 osób Technikum, 9 osób Szkoły Zawodowe i 1 osoba wyjechała za granice. Absolwenci na koniec roku wypełnili ankietę. Najbardziej atrakcyjnym zawodem okazał się informatyk, elektromechanik, psycholog, księgowy, policjant, prawnik oraz sprzedawca. Najmniej atrakcyjne okazały się zawody: murarz, piekarz, mechanik, stolarz, fryzjer, geolog, archeolog oraz nauczyciel.

Kolejny rok – 2006/2007, 10 osób wybierało Liceum Ogólnokształcące, 9 osób ZSER w Bytowie, 10 osób ZSZ w Bytowie i 1 osoba wybrała ZSCKU w Łodzierzy.

Absolwenci roku szkolnego 2007/2008, najchętniej wybierali Technika. Łącznie do Technikum wybrało się 16 osób. Najwięcej wybrało profil technik ekonomista w ZSER w Bytowie – aż 10 osób. Zawód technik informatyk wybrało 6 osób. 5 osób kształciło się w ZSP Bytów, a 1 osoba w ZSP Miastko. Liceum Profilowane w Bytowie wybrała 1 osoba. Liceum Ogólnokształcące w Bytowie wybrało 8 osób, a 6 osób wybrało ZSZ w Bytowie.

Uczniowie którzy ukończyli Gimnazjum w 2009 roku najchętniej wybierali ZSER w Bytowie (14 osób), ZSZ w Bytowie (13 osób), 8 osób wybrało Liceum Ogólnokształcące w Bytowie i 7 osób Technikum nr. 1 w Bytowie.

W 2010 roku uczniowie wybrali ZSRCKU w Łodzierzy (2 osoby), 1 osoba Liceum Ogólnokształcące w Miastku, 3 osoby Liceum Ogólnokształcące w Bytowie, 13 osób ZSER w Bytowie, 14 osób wybrało ZSZ w Bytowie i 4 osoby Technikum nr. 1 w Bytowie (2 osoby technik informatyk i 2 osoby technik pojazdów samochodowych).

Absolwenci w 2011 roku najchętniej wybierali Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie – 19 osób (z tego 16 osób szkołę zawodowa, 1 osoba kształciła się do zawodu technik informatyk i 2 technik pojazdów samochodowych), 13 osób wybrało ZSER w Bytowie, LO w Bytowie wybrało 11 osób, 2 osoby w Technikum Leśnym w Warcinie oraz 1 osoba postanowił się kształcić w Łodzierzy.

W kolejnym roku uczniowie najchętniej wybierali LO w Bytowie i ZSZ w Bytowie (po 10 osób), następnie ZSER w Bytowie – 9 osób. 4 osoby wybrały Technikum nr.1 w Bytowie (w tym 3 osoby wybrały zawód technik informatyk a jedna technik pojazdów samochodowych), 2 osoby rozpoczęły kształcenie w Zespole Szkół w Białym Borze i 1 osoba w ZSRCKU w Łodzierzy.

Absolwenci roku 2012/2013 najchętniej wybierali ZSZ w Bytowie (aż 17 osób), 10 osób wybrało ZSER w Bytowie, 6 osób wybrało LO w Bytowie, do technikum informatycznego udały się 4 osoby, 2 osoby wybrały kształcenie w Liceum Policyjnym w Białym Borze, Technikum Leśne w Warcinie oraz Liceum Dziennikarskie w Gdańsku – po jednej osobie.

W roku szkolnym 2013/2014 5 osób wybrało Liceum Ogólnokształcące w Bytowie, ZSER w Bytowie 10 osób, ZSP w Bytowie 11 osób. Po jednej osobie wybrało: ZS nr 6 im. S. Staszica w Szczecinku, Technikum Leśne w Warcinie, LO im. B. Krzywoustego w Słupsku, ZS im. O. Langego w Białym Borze.

W roku szkolnym 2014//2015 nasi absolwenci wybierali następujące szkoły:
LO w Bytowie  – 7 osób
ZSEU w Bytowie – 12 osób
ZSP w Bytowie – 14 osób
– ZSP w Łodzierzy – 1 osoba
Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski – 1 osoba

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie wybierali następujące szkoły:
LO w Bytowie – 8 osób
ZSEU w Bytowie – 13 osób
ZSP w Bytowie – 26 osób
ZS im. O. Langego w Białym Borze – 1 osoba

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie wybierali następujące szkoły:
LO w Bytowie – 4 osoby
ZSEU w Bytowie – 17 osób
ZSP w Bytowie – 18 osób
Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski – 1 osoba
– V LO im. S. Żeromskiego w Gdańsku – 1 osoba

 


Top