Home
 

Egzamin gimnazjalny

 

Rok Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza J. angielski J. niemiecki
2002 arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
2003 arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
2004 arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
2005 arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
2006 arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
2007 arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
2008 arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
2009 arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
2010 arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
2011 arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
Rok Historia i Wos J. polski Przyroda Matematyka J. angielski J. niemiecki
2012 arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
2013 arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi
arkusz testu
klucz odpowiedzi

Źródło: www.oke.gda.pl


Top