Home
 

Dyrekcja

Dyrektor Wicedyrektor
mgr Adam Sandak mgr Lucyna Błaż

Szkoła oferuje swoim uczniom:
– Naukę języka angielskiego od klasy I SP.
– Edukację informatyczną w nowoczesnych pracowniach internetowych od klasy I.
– Dodatkowe zajęcia z języka polskiego i matematyki dla klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum.
– Współpracę i wymianę młodzieży z Niemcami.
– Edukację europejską w Szkolnym Klubie Europejskim.
– Zajęcia sportowe z różnych dyscyplin w Szkolnych Klubach Sportowych.
– Ciekawe zajęcia i naukę języka naszego regionu na zajęciach języka kaszubskiego.
– Edukację przyrodniczo – ekologiczną.


Top