Home
 

„Bezpieczna przerwa w szkole”

W listopadzie opracowano i wdrożono do realizacji w Zespole Szkół w Tuchomiu program „Bezpieczna przerwa w szkole”. Skierowany jest do uczniów klas I – III. Ma na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa w szkole, eliminowanie zjawiska biegania podczas przerw na korytarzach i po klatkach schodowych, a przede wszystkim ukazania uczniom przyjemnego i zdrowego sposobu spędzania czasu podczas przerw. W związku z tym wydzielono tak zwany „Kącik ciszy”, w którym uczniowie mogą poczytać książki, pograć w gry planszowe lub poukładać puzzle.  Każda klasa pełni w wyznaczonym czasie dyżur obserwując zachowanie uczniów w czasie przerw. Po zakończonym dyżurze przygotowuje apel, na którym przedstawia swoje spostrzeżenia i uwagi oraz nagradza orderem najgrzeczniejszą klasę. Uwieńczeniem jest przedstawienie krótkiej scenki artystycznej na temat szkodliwości hałasu i jego wpływu na zdrowie oraz pokazanie wykonanych rysunków i znaków promujących ciszę w szkole.

Program opracowany przez panią M. Gryglicką i R. Singpiel.

Wył. 

5 listopada 2013 Autor: Kategorie: Aktualności Brak komentarzy


Top